Univerzálne karbónové vyhrievanie sedadiel. Teplé sedadlá vo vozidle by mal mať k dispozícii každý a to bez akýchkoľvek kompromisov. Okrem samotného komfortu, ktorý takéto zariadenie ponúka, je to aj ochrana vlastného zdravia. Vyhrievacie elementy sú delené a konštruované tak, aby sa dali zastavať do sedadiel rovnakým spôsobom ako v prípade originálnej zástavby.To znamená, že vyhrievacie elementy sa umiestňujú priamo pod poťahy sedadiel.

Vyhrievanie sedadiel je navrhnuté tak, aby ho bolo možné namontovať v čo najkratšom čase a s nenáročným náradím. Ponúkame ojedinelý dizajn, ktorý umožňuje montáž až na 99% existujúcich tvarov automobilových sedačiek. Program 2-zónovej teploty. Kontrolný modul reguluje teplotu ohrevu s automatickými a manuálnymi funkciami. Systém má aj tradičný systém termostatu, ako zálohu na kontrolu hraničných hodnôt teploty. V prípade, ak by toto ovládanie zlyhalo, potom sa záložný bimetalický systém aktivuje a nedovolí prekročiť bezpečný teplotný limit.